Služby

Ponúkame nasledovné služby:

 • poradenskú činnosť
 • zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu
 • inžiniersku činnosť od projektu po kolaudáciu
 • realizáciu montážnych prác
 • rekonštrukciu rozvodov vody, kanalizácie, dodávku a montáž nových rozvodov v rodinných domoch v bytovkách, priemyselných objektoch, vo vznikajúcich obchodných centrách
 • dodávku a montáž plynových NTL,STL a VTL rozvodov
 • revízie plynových a tlakových zariadení
 • uvedenie našou spoločnosťou montovaných zariadení do trvalej prevádzky
 • dodávku a montáž ÚK v rodinných domoch, v bytovkách, priemyselných objektoch a obchodných centrách
 • rekonštrukcie výmenníkových staníc
 • predaj vykurovacej techniky VIESSMANN, BUDERUS, VAILLANT vo vlastnej predajni
 • predaj, dodávku a montáž solárnej techniky špičkových výrobcov VIESSMANN, BUDERUS

Na základe Vašich požiadaviek Vám navrhneme najvýhodnejšie zariadenie pre dodávku tepla, teplej úžitkovej vody, či iných druhov energií.

Partneri

SPP

SPP
SPP
SPP
SPP